»AF 50P

  • Strüktürel Silikon Cephe Paralel Açılım Kanat
  • Structural Silicone Façade
  • Profil Derinliği / Profile Depth: 50
  • Cam İnceliği / Glass Thickness: 24-28 mm                                                                     
  •                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Profil için Tıklayınız                            Detay içi Tıklayınız